ČEMU SLUŽE ŽURKE.. ..DA SE PRAVI HAOS! JUNIOR TIM HAOS ANIMATORA BESPLATNI ZAGRLJAJI!